BBAN BOUWBEGELEIDING
Uw partner in bouwen en verbouwen
de BBAN Groep | zakelijk

Verduurzame van vastgoed

Als duurzaamheid een norm wordt... In theorie kan iedere renovatie een verduurzaming zijn. In de praktijk komt de mate waarop dat lukt tot uitdrukking in het energielabel. BBAN is een partij die u van idee tot en met eindoplevering kan ondersteunen in dit proces.
 
Om tot een energielabel voor een gebouw te komen, wordt een gecertificeerd proces gevolgd. Er zijn strenge richtlijnen van toepassing voor de gebouwinspectie en de te maken berekeningen. Juist hierom heeft de Rijksoverheid het energielabel als instrument  geadopteerd voor diverse regelgevingen.
Ook steeds meer financiers omarmen het energielabel als een onafhankelijk keurmerk waarin de duurzaamheid van een gebouw wordt bepaald.

Om in een traject van renovatie en verduurzaming rekening te houden met de relevante criteria van het energielabel is een meedenkende deskundige in dit kader onontbeerlijk. BBAN is zo’n partij.
Als houder van het NL/EPBD Procescertificaat BRL9500 is onze ketenpartner volledig bevoegd om energielabels te uit te geven.
Bovendien beschikken wij over adviseurs met de technische en bouwkundige creativiteit die hierbij nodig is. In elke fase van het traject kan worden meegedacht én meegerekend om tot oplossingen te komen. Oplossingen die het gebouw, het energielabel en zo ook klant en opdrachtgever ten goede komen.

Bij BBAN werken wij met een stappenplan:

1 Bouwaanvraag
Tijdens deze stap zullen uw ideeën tot een ontwerp komen. Wanneer het ontwerp klaar is, kunnen we naar de gemeente om een omgevingsvergunning aan te vragen.


2 Bouwbestek
Het omschrijven van uw wensen op een technische manier, inclusief risico’s, verzekeringen en andere afspraken. Het vormt de basis voor het contract tussen de opdrachtgever, u dus, en de aannemer.


3 Aannemersselectie
Vervolgens helpen wij u met het zorgvuldig kiezen van een hoofd- en onderaannemer. Door onze jarenlange kennis en ervaring besparen wij hiermee veel geld en tijd voor onze klanten.


4 Nazorg
Daarna zorgt één van onze bouwbegeleiders consequent voor duidelijkheid, heldere communicatie en lost hij eventuele problemen tijdens de bouw snel en adequaat op.